Цаг үеийн зарлал

Нийт: 61. 41-50 харуулав

2014 оны 11-р сарын 08-нд явагдах шалгалтын хуваарь

2014 оны 11-р сарын 08-нд явагдах шалгалтын хуваарийг татаж авч үзнэ үү. ...

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад бэлтгэгчдэд зөвлөмж

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт 2014.11.08-ны өдөр зохион байгуулагдах ба шалгалтын цаг, хуваарь 2014.11.07-ноос өмнө манай цахим хуудсанд нийтлэгдэнэ. ...

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын бүртгэл сунгагдлаа

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт 11 сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдана. ...

"СӨББ болон ЕБС-д багшаар ажиллах эрх"-ийн үнэмлэх олгоно

2014 оны 08-р сарын 10 ба 20-нд явагдсан "СӨББ болон ЕБС-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт"-д тэнцсэн иргэдэд 2014 оны 09-р сарын 2-нд "Багшаар ажиллах эрхийн үнэмлэх" олгоно....

8-р сарын 20-ны "СӨББ болон ЕБС-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт"-ын нэгдсэн дүн

8-р сарын 20-ны "СӨББ болон ЕБС-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт"-ын нэгдсэн дүнг татаж авч үзнэ үү....

СӨБ, ЕБС-д нэг жил багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын тестийн шатны дүн

СӨБ, ЕБС-д нэг жил багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын тестийн дүн...

8-р сарын 20-ны "СӨББ болон ЕБС-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт"-ын хуваарь

8-р сарын 20-ны "СӨББ болон ЕБС-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт"-ын хуваарийг татаж авч үзнэ үү....

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалттай холбоотой өргөдлийн хариу

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалттай холбоотой гаргасан иргэдийн өргөдлийн хариу...

Бүртгэлээ баталгаажуулна уу

Бүртгэлээ баталгаажуулна уу...

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад бүртгүүлэх заавар

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад бүртгүүлэх заавар...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019