Цаг үеийн зарлал

"СӨББ болон ЕБС-д багшаар ажиллах эрх"-ийн үнэмлэх олгоно

2014-09-01 18:20
2014 оны 08-р сарын 10 ба 20-нд явагдсан "СӨББ болон ЕБС-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт"-д тэнцсэн иргэдэд 2014 оны 09-р сарын 2-нд "Багшаар ажиллах эрхийн үнэмлэх" олгоно.

2014 оны 08-р сарын 10 ба 20-нд явагдсан "СӨББ болон ЕБС-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт"-д Улаанбаатар хотод орж тэнцсэн иргэдэд 2014 оны 09-р сарын 2-нд 9:00 цагаас "Багшаар ажиллах эрхийн үнэмлэх"-ийг Багшийн хөгжлийн ордонд олгоно.

Хэрвээ Налайх, Багануур дүүрэгт болон орон нутагт шалгалт өгсөн иргэд хотод байгаа бол авч болно. 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019