Цаг үеийн зарлал

8-р сарын 20-ны "СӨББ болон ЕБС-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт"-ын нэгдсэн дүн

2014-08-23 18:53
8-р сарын 20-ны "СӨББ болон ЕБС-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт"-ын нэгдсэн дүнг татаж авч үзнэ үү.

8-р сарын 20-ны "СӨББ болон ЕБС-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт"-ын нэгдсэн дүнг татаж авч үзнэ үү. 

СӨББ-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын дүн

ЕБС-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын дүн

Аймаг, нийслэлийн боловсролын газар, дүүргүүдийн боловсролын хэлтсүүдийн анхааралд:

Шалгалтын үйл явцад харьцаж байсан цахим шуудангийн хаягаар тус шалгалтын дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч сонгон шалгаруулалтад хэрэглэнэ үү. 

Тус шалгалтын үйл ажиллагаатай холбоотой өргөдлийг 8-р сарын 25-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл хүлээн авна.  Тогтоосон хугацаанаас хойш өргөдөл хүлээн авахгүй болохыг анхаарна уу. 

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад хураамж төлсөн боловч шалгалтад орж чадаагүй иргэд хураамжийн 80 хувийг буцаан авах өргөдлийг бичих загварыг эндээс татаж авна уу. Өргөдлийн загвар 

Өргөдлийг биеэрээ ирж өгөх боломжгүй бол өөрийн цахим шуудангийн хаягаас info@itpd.mn цахим хаягт захидал илгээнэ үү.

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019