Цаг үеийн зарлал

СӨБ, ЕБС-д нэг жил багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын тестийн шатны дүн

2014-08-20 10:06
СӨБ, ЕБС-д нэг жил багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын тестийн дүн

СӨБ, ЕБС-д нэг жил багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын тестийн шатны дүнг татаж авч үзнэ үү. Тестийн шалгалт нийт 70 оноо авах ёстой бөгөөд эсээ нь 30 оноотой байна. Тиймээс эсээн дээр бүрэн оноо авч чадах эсэхээс шалтгаалан 40 оноогоор тэнцүүлж байна. Тус файлд 1 гэсэн байгаа нь тестийг зөв хариулсан, 0 нь буруу хариулсан болно. 

1 ээлж ЕБС,  1 ээлж СӨБ

2 ээлж ЕБС,  2 ээлж СӨБ

3 ээлж ЕБС   3 ээлж СӨБ

 4 ээлж ЕБС   4 ээлж СӨБ

5 ээлж ЕБС,   5 ээлж СӨБ

6 ээлж ЕБС,   6 ээлж СӨБ

7 ээлж ЕБС,   7 ээлж СӨБ

8 ээлж ЕБС,   8 ээлж СӨБ

 Тестийн хэсэгт тэнцсэн хүмүүсийн эсээг шалгалтын комиссоос томилогдсон багш нар уншиж байгаа.

Жич: Тестийн нийт оноо 70, эсээний нийт оноо 30 байна. Тест ба эсээ шалгалтын онооны нийлбэр 70 ба түүнээс дээш үнэлгээ авсан тохиолдолд СӨББ, ЕБС-д нэг жил багшаар ажиллах эрхтэй болно. 

Өргөдлийг 8-р сарын 25-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл хүлээн авна.  Тогтоосон хугацаанаас хойш өргөдөл хүлээн авахгүй болохыг анхаарна уу.  

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад хураамж төлсөн боловч шалгалтад орж чадаагүй иргэд хураамжийн 80 хувийг буцаан авах өргөдлийг бичих загварыг эндээс татаж авна уу. Өргөдлийн загвар 

Өргөдлийг биеэрээ ирж өгөх боломжгүй бол өөрийн цахим шуудангийн хаягаас info@itpd.mn цахим хаягт захидал илгээнэ үү.

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019