Цаг үеийн зарлал

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалттай холбоотой өргөдлийн хариу

2014-08-18 10:52
Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалттай холбоотой гаргасан иргэдийн өргөдлийн хариу

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалттай холбоотой гаргасан иргэдийн өргөдлийн хариуг татаж авч үзнэ үү.

1-252 Өргөдлүүдийн хариу

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019