Ажлын байрны зар

Дэд захирлын туслах, номын сангийн эрхлэгчийн ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын 1-4 дүгээр шатны шалгалтын дүн

2015-11-02 16:07
Дэд захирлын туслах, номын сангийн эрхлэгчийн ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын 1-4 дүгээр шатны шалгалтын дүн

Дэд захирлын туслах, номын сангийн эрхлэгчийн  ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын 1-4 дүгээр шатны шалгалтын дүнг танилцуулж байна. Ярилцлагын шатанд тэнцсэн иргэд 2015/11/02-ны өдрийн 17.30 цагт Багшийн хөгжлийн ордон, 701 тоотод хүрэлцэн ирнэ үү.

 

Хувийн код Албан хэрэг хөтлөлтийн мэдлэгийн шалгалт Англи хэл Албан бичиг боловсруулах МТ-ийн шалгалт 1-4 дүгээр шатны шалгалтын нэгдсэн дүн
1 151102А01 76.7 70 70 70 ярилцлагад орох
2 151102А02 70.0 70 70 70 ярилцлагад орох
3 151102А03 61.7 72.5 0 10 тэнцээгүй
4 151102А04 61.7 35 30 15 тэнцээгүй
5 151102А05 65.0 42.5 0 0 тэнцээгүй
6 151102А06 75.0 70 70 70 ярилцлагад орох
7 151102А07 0.0 0 0 0 тэнцээгүй
8 151102А08 90.0 95 79 70 ярилцлагад орох
9 151102А09 0.0 0 0 0 тэнцээгүй
10 151102А10 0.0 0 0 0 тэнцээгүй
11 151102А11 76.7 70 70 70 ярилцлагад орох
12 151102А12 70.0 70 70 70 ярилцлагад орох
13 151102А13 75.0 40 0 0 тэнцээгүй
14 151102А14 60.0 15 0 0 тэнцээгүй
15 151102А15 68.3 35 0 0 тэнцээгүй
16 151102А16 51.7 0 62.5 45 тэнцээгүй
17 151102А17 0.0 0 0 0 тэнцээгүй

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019