ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Нийт: 90. 81-90 харуулав

ЕБС, СӨБ-ын байгууллагад багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт авах газрын байршлууд

ЕБС, СӨБ-ын байгууллагад багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт өгөх газрын байршлуудыг эндээс үзнэ үү....

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад бүртгүүлэгчдийн анхааралд

СӨББ, ЕБС-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад бүртгүүлсэн боловч шалгалтад оролцох эрх баталгаажаагүй иргэдийн мэдээллийг нийтэлж байна. ...

ТУРШИЛТЫН ШАЛГАЛТ ДАХИН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

БШУ-ы сайдын 2014 оны А/234 тоот тушаалаар батлагдсан “Боловсролын байгууллагад эхний нэг жил ажиллах эрх олгох зөвлөл” -өөс ажиллах эрх олгох шалгалтыг 2014 оны 8-р сарын 10 –ны өдөр зохион байгуулна. Иймд багшаар ажиллах шалгалтад оролцогчдод зориулсан туршилтын сорилыг дараах байдлаар зохион байгуулна....

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад бүртгүүлэгчдийн анхааралд

СӨБ, ЕБС-д эхний нэг жил багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад бүртгүүлсэн хэрэглэгчдийн шалгалт өгөх байр, цагийг 08.09-нд цахим хуудсаар зарлахаас гадна бүртгүүлсэн мэйл хаягруу мэдээлэл илгээнэ. ...

ТУРШИЛТЫН СОРИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага болон ерөнхий боловсролын сургуульд багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын туршилтын сорил зохион байгуулах тухай...

Сургуулийн цахим орчны судалгаа, мэдээллийн технологийн сургалт хариуцсан арга зүйчийн ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна.

Сургуулийн цахим орчны судалгаа, мэдээллийн технологийн сургалт хариуцсан арга зүйчийн ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна. ...

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ ICT-EDU 2014

БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРТ МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ НЭВТРҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ (ICT-EDU 2014) Боловсролын салбарт мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр олон улсын хэмжээнд ЮНЕСКО-гийн БоловсролынМэдээллийн технологийн хүрээлэн, БШУЯ, Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, МУБИС-тай хамтран зохион байгуулж, олон улсын экспертүүдийг урьж, бүх шатны боловсролын байгууллагын багш, удирдах ажилтныг оролцуулж байн...

Түүхийн сургалт хариуцсан арга зүйчийн ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна

Түүхийн сургалт хариуцсан арга зүйчийн ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна...

Сургалтын программ хангамжийн судалгаа, сургалт хариуцсан арга зүйчийн ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна

Сургалтын программ хангамжийн судалгаа, сургалт хариуцсан арга зүйчийн ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна...

Сургалтын программ хангамжийн судалгаа, сургалт хариуцсан арга зүйчийн ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна

Сургалтын программ хангамжийн судалгаа, сургалт хариуцсан арга зүйчийн ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019