ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Нийт: 90. 61-70 харуулав

Үндсэн сургалтад хамрагдах багш нарыг онлайн хэлбэрээр бүртгэх ажил үргэлжилж байна.

Үндсэн сургалтад хамрагдах багш нарыг онлайн хэлбэрээр бүртгэх ажил 2015 оны 1-р сарын 1-ийг хүртэл үргэлжилж байна....

Үндсэн сургалтад хамрагдах багш нарыг онлайн хэлбэрээр бүртгэх ажил эхэллээ.

2015 оноос эхлэн 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт нь дараах үе шаттай зохион байгуулагдана. Үүнд: I шат. Онлайн бүртгэлийн үйл ажиллагаа 7-10 хоног II шат. Онлайн зайн сургалт 30 хоног III шат. Танхимын сургалт 4-5 хоног IV шат. Мэргэжлийн шалгалт (цахим хэлбэрээр) тус тус явагдана. ...

Одон орон судлалын дуран гардуулна

Одон орон судлалын дуран гардуулна ...

“ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖСЭН БАГШЛАХ АРГА ЗҮЙ” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хоёрдугаар бага хурлын удирдамж

“ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖСЭН БАГШЛАХ АРГА ЗҮЙ” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хоёрдугаар бага хурлын удирдамж ...

2014 оны 11-р сарын 08-нд явагдах шалгалтын хуваарь

2014 оны 11-р сарын 08-нд явагдах шалгалтын хуваарийг татаж авч үзнэ үү. ...

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад бэлтгэгчдэд зөвлөмж

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт 2014.11.08-ны өдөр зохион байгуулагдах ба шалгалтын цаг, хуваарь 2014.11.07-ноос өмнө манай цахим хуудсанд нийтлэгдэнэ. ...

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын бүртгэл сунгагдлаа

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт 11 сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдана. ...

"СӨББ болон ЕБС-д багшаар ажиллах эрх"-ийн үнэмлэх олгоно

2014 оны 08-р сарын 10 ба 20-нд явагдсан "СӨББ болон ЕБС-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт"-д тэнцсэн иргэдэд 2014 оны 09-р сарын 2-нд "Багшаар ажиллах эрхийн үнэмлэх" олгоно....

8-р сарын 20-ны "СӨББ болон ЕБС-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт"-ын нэгдсэн дүн

8-р сарын 20-ны "СӨББ болон ЕБС-д багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт"-ын нэгдсэн дүнг татаж авч үзнэ үү....

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019