ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Нийт: 78. 41-50 харуулав

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

1. Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт нь Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын даалгавар боловсруулах, даалгаврын сан бүрдүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна....

"Монгол дахь ёс суртахууны боловсролын тулгамдсан асуудал" сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хуралд та бүхнийг оролцохыг урьж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Багшийн хөгжил-Судалгаа, шинжилгээ цэснээс харна уу.

"Монгол дахь ёс суртахууны боловсролын тулгамдсан асуудал" сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хуралд та бүхнийг оролцохыг урьж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Багшийн хөгжил-Судалгаа, шинжилгээ цэснээс харна уу....

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын нэгдсэн дүн

2015 оны 03 дугаар сарын 14-нд зохион байгуулагдсан "Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт"-ын нэгдсэн дүн...

Төрөлжсөн сургалтын эрх олгох хөтөлбөрийг хүлээн авч байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Сургалт цэсний Төрөлжсөн болон захиалгат сургалт цэснээс авна уу

Төрөлжсөн сургалтын эрх олгох хөтөлбөрийг хүлээн авч байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Сургалт цэсний Төрөлжсөн болон захиалгат сургалт цэснээс авна уу ...

Төрөлжсөн сургалтын эрх олгох хөтөлбөрийг хүлээн авч байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Багшийн хөгжил цэсний Төрөлжсөн болон захиалгат сургалт цэснээс авна уу

Төрөлжсөн сургалтын эрх олгох хөтөлбөрийг хүлээн авч байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Багшийн хөгжил цэсний Төрөлжсөн болон захиалгат сургалт цэснээс авна уу...

“Математик, Байгалийн Ухааны Дидактикийн Тулгамдсан Асуудал, Шийдэл, Арга Зам” Эрдэм Шинжилгээний Хурлын Өгүүлэл, Постер Илтгэлд Тавих Шаардлага, Хөтөлбөр

“Математик, Байгалийн Ухааны Дидактикийн Тулгамдсан Асуудал, Шийдэл, Арга Зам” Эрдэм Шинжилгээний Хурлын Өгүүлэл, Постер Илтгэлд Тавих Шаардлага, Хөтөлбөр ...

ЕБС-ийн байгалийн ухааны багш нарыг мэргэжил дээшлүүлэх, төрөлжсөн сургалтанд урьж байна

ЕБС-ийн байгалийн ухааны багш нарыг мэргэжил дээшлүүлэх, төрөлжсөн сургалтанд урьж байна...

Үндсэн сургалтад хамрагдах багш нарыг онлайн хэлбэрээр бүртгэх ажил үргэлжилж байна.

Үндсэн сургалтад хамрагдах багш нарыг онлайн хэлбэрээр бүртгэх ажил 2015 оны 1-р сарын 1-ийг хүртэл үргэлжилж байна....

Үндсэн сургалтад хамрагдах багш нарыг онлайн хэлбэрээр бүртгэх ажил эхэллээ.

2015 оноос эхлэн 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт нь дараах үе шаттай зохион байгуулагдана. Үүнд: I шат. Онлайн бүртгэлийн үйл ажиллагаа 7-10 хоног II шат. Онлайн зайн сургалт 30 хоног III шат. Танхимын сургалт 4-5 хоног IV шат. Мэргэжлийн шалгалт (цахим хэлбэрээр) тус тус явагдана. ...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2018