Төрөлжсөн болон захиалгат сургалт

Нийт: 35. 31-35 харуулав

ТӨРӨЛЖСӨН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ МАГАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ХЭСГИЙН НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ

ТӨРӨЛЖСӨН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ МАГАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ХЭСГИЙН НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ ...

2015 онд төрөлжсөн сургалт явуулах зөвшөөрөл олгогдсон хөтөлбөрүүдийн жагсаалт

2015 онд төрөлжсөн сургалт явуулах зөвшөөрөл олгогдсон хөтөлбөрүүдийн жагсаалт ...

Төрөлжсөн сургалтын эрх олгох хөтөлбөрийг хүлээн авч байна

Төрөлжсөн сургалтын эрх олгох хөтөлбөрийг хүлээн авч байна...

ЗУНЫ ТӨРӨЛЖСӨН СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА.

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт нь БНСУ-ын Улсан хотын шинжлэх ухаан, технологийн институттэй хамтран багш нарт зориулсан мэдээллийн технологийн зуны төрөлжсөн сургалтыг зохион байгуулах гэж байна...

Нийгмийн ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 2014 оны 05-р сарын 19-22-ны өдрүүдэд болно

Зүүн бүсийн ЕБС-иудын нийгмийн ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг 2014 оны 05-р сарын 19-22-ны өдрүүдэд Багшийн хөгжлийн ордонд зохион байгуулна...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019