Төрөлжсөн болон захиалгат сургалт

Нийт: 35. 21-30 харуулав

Захиалгат сургалтын журам

Захиалгат сургалтын журам...

Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дарга, мэргэжилтнүүд сургалтад хамрагдаж байна

Багш хөгжлийн ордонд зохион байгуулагдаж буй дээрх сургалт нь 12-дугаар сарын 19-21ны хооронд үргэлжлэх бөгөөд аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын дарга мэргэжилтнүүд нийт 250 орчим хүн оролцож байна. ...

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол төсөл

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол төсөл...

Боловсрол, соёлын газрын 243 мэргэжилтэн сургалтад хамрагдлаа

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны дэмжлэг, “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төслийн санхүүжилтээр Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт “Орон нутгийн үндсэн сургалт болон багшийн хөгжлийн үйл ажиллагаанд тогтвортой хөгжлийн боловсролыг интеграцчилах арга зүй" сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтад аймаг, нийслэл, дүүргийн боловсрол, соёлын газрын 243 мэргэжилтэн хамрагдлаа. ...

ТӨРӨЛЖСӨН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН МАГАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭ

2016 онд төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөрт зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргасан 32 байгууллагын нийт 119 хөтөлбөрийг журамд заасан хугацааны дагуу 2016 оны 03 сарын 15 наас 04 сарын15 хооронд байгуулагын вэб хуудсаар дамжуулан нийтэд зарлан хүлээн авч 04 сарын 18-30 өдрүүдэд хөтөлбөрт дүн шинжилгээ хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллалаа. Төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөрт магадлан шинжилгээ хийх ажлын хэсгийг Б...

Төрөлжсөн сургалтын эрх олгох хөтөлбөр хүлээн авах тухай

Төрөлжсөн сургалтын эрх олгох хөтөлбөр хүлээн авах тухай...

Мэдээлэл технологийн төрөлжсөн онлайн сургалт зохион байгуулах тухай

Сургалт ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багш нар мөн багш мэргэжил эзэмшихээр суралцаж буй оюутнуудад зориулж 2015.11.16 -12.30-ны хооронд онлайн хэлбэрээр зохион байгуулагдана....

Анги удирдсан багш, нийгмийн ажилтнуудад сургалт зохион байгуулна

БСШУ-ны сайдын 2015 оны А/312, БСШУЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2015 оны А/337 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд тогтвортой хөгжлийг үзэл санааг сургалт, үйл ажиллагаанд тусгах зорилгоор төрийн өмчийн ЕБС-ийн сургуулиудын 6-9 дүгээр ангийн анги удирдсан багш, нийгмийн ажилтнуудын сургалтыг үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах тухай албан ...

Зуны төрөлжсөн мэдээллийн технологийн сургалтын тухай

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн Цахим сургалтын алба нь БНСУ-ын Улсан хотын шинжлэх ухаан, технологийн институттэй хамтран мэдээллийн технологийн зуны төрөлжсөн сургалтыг зохион байгуулж байгаа билээ...

ЗУНЫ ТӨРӨЛЖСӨН СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн Цахим сургалтын алба нь БНСУ-ын Улсан хотын шинжлэх ухаан, технологийн институттэй хамтран ЕБС, СӨБ-ын багш нарт зориулан мэдээлэл технологийн хэрэглээний суурь чадварын чиглэлээр зуны төрөлжсөн сургалтыг зохион байгуулна. ...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019