Төрөлжсөн болон захиалгат сургалт

Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дарга, мэргэжилтнүүд сургалтад хамрагдаж байна

2016-12-19 12:33
Багш хөгжлийн ордонд зохион байгуулагдаж буй дээрх сургалт нь 12-дугаар сарын 19-21ны хооронд үргэлжлэх бөгөөд аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын дарга мэргэжилтнүүд нийт 250 орчим хүн оролцож байна.

Багш хөгжлийн ордонд зохион байгуулагдаж буй дээрх сургалт нь 12-дугаар сарын 19-21ны хооронд үргэлжлэх бөгөөд аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёл урлагийн газрын дарга, мэргэжилтнүүд нийт 250 орчим хүн оролцож байна.

1

БСШУСЯ болон БМДИ-ээс зохион байгуулж байгаа тус сургалтыг  Швейцарийн хөгжлийн агентлаг болон НҮБ-ын Хүн амын сан дэмжин ажиллаж байгаа бөгөөд сургалтын гол зорилго нь Боловсролын бодлого-чиглэл болон ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар нэгдсэн ойлголттой болох, тогтвортой хөгжлийн боловсрол, амьдрах ухаанд суурилсан эрүүл мэндийн боловсролын агуулга, арга зүйг багшийн хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагаанд тусгах арга зүйгээс суралцах юм.

2

Эхний өдрийн сургалт нэгдсэн мэдээллээр эхэлж БСШУСЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Б.Баярсайхан, Боловсролын бодлогын газрын дарга Д.Эрдэнэчимэг, Сургуулийн өмнөх, бага боловсролын хэлтсийн дарга Ж.Мягмар, Суурь, бүрэн дунд боловсролын хэлтсийн дарга С.Болормаа, Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга М.МөнхбаатарБМДИ-ийн захирал А.Туяа зэрэг удирдах албаны хүмүүс мэдээлэл хийлээ.

Сургалтын хоёр ба гурав дахь өдрүүдэд сургалтад оролцогчид судлагдахуун тус бүрээр салбарлан дадлага ажил хийх, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх хэлбэрээр үргэлжилнэ.

БСШУСЯ-ны Боловсролын бодлогын газрын дарга Д.Эрдэнэчимэг

4

-Энэхүү сургалтын гол зорилго нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, МУ-ын үндэсний хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх 2017 оны төлөвлөлтийг хийхтэй холбогдуулан аймаг, нийслэлийн боловсрол, соёл урлагийн газрын дарга,мэргэжилтнүүдтэй мэдээлэл солилцох, ажил хэргийн чиглэлүүд өгөгдөж байна. Нөгөө талаасаа 2017 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлуудыг үндэсний болоод орон нутгийн түвшинд хэрхэн зохион байгуулах, үйл ажиллагааны нэгдсэн уялдаа холбоог бий болгож байгаагаараа өндөр ач холбогдолтой гэж харж байна. Бидний даалгавар тодорхой 4 жилийн хугацаанд Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, энэ  тавьсан зорилгодоо хүрэх юм. 

Сүхбаатар аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дарга Л.Байгалмаа:   

 3

2016-2017 онд боловсролын салбарт орон нутаг төдийгүй улсын түвшинд бодлогын нэлээн өөрчлөлтүүд гарч байна. Төвөгтэй бэрхшээлтэй асуудлууд орон нутагт бий, шинээр сургууль цэцэрлэг шаардлагатай хэвээр байна, хүүхдүүдийн хамран суралцахыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай, мөн чанартай, чадвартай боловсон хүчин дутмаг байна. Сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх хэрэгцээ шаардлага ч бий. Сүхбаатар аймгийн хувьд ЕБС-ийн хамран сургалтын тоо өндөр тул нийслэл шиг 3-4 ээлжээр хичээллэх гэх мэт асуудал байхгүй. Харин хамгийн анхаарал татаж байгаа асуудал бол сургуулийн өмнөх хүүхдийг цэцэрлэгт хамруулах асуудал байна. Гэвч цаашид энэ асуудал шат дараалалтай шийдэгдэнэ гэж найдаж байна. Багшлах боловсон хүчний хувьд бол улсын хэмжээнд хангалтын хувьд өндөр гардаг ч, чанарын асуудал яригдсаар байна. Энэхүү сургалтын үеэр яамны зүгээс бодлого,  төлөвлөгөөгөө танилцуулж байгаа нь цаг үеэ олсон, чухал үйл явдал  гэж харж байна.

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019