Төрөлжсөн болон захиалгат сургалт

Захиалгат сургалтын журам

2018-04-12 16:35

БМДИ-ийн шинээр батлагдсан  Захиалгат сургалтын журам - тай энд дарж танилцана уу. 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2018