СУРГАЛТ

Нийт: 218. 121-130 харуулав

Мандалговийн багш нар мэдээллийн технологийг сургалтдаа өргөнөөр ашиглаж байна.

Мандалговийн багш нар мэдээллийн технологийг сургалтдаа өргөнөөр ашиглаж байна. ...

Багын багш нар нийслэл ба Завхан аймагт мэргэжлээ дээшлүүлж байна

Багын багш нар нийслэл ба Завхан аймагт мэргэжлээ дээшлүүлж байна...

Баянхонгор аймгийн Хүрээмарал сумын физикийн багш Г.Эрдэнэхуяг: Физикийн кабинеттэй л болмоор байна

Баянхонгор аймгийн Хүрээмарал сумын физикийн багш Г.Эрдэнэхуяг: Физикийн кабинеттэй л болмоор байна...

Архангай аймгийн Цэцэрлэг хотын 3-р сургуулийн газарзүйн багш Х.Дэлгэр: Онлайн сургалт ажлын байран дээрээ хөгжих боломжийг багш нарт олгож байна

Архангай аймгийн Цэцэрлэг хотын 3-р сургуулийн газарзүйн багш Х.Дэлгэр: Онлайн сургалт ажлын байран дээрээ хөгжих боломжийг багш нарт олгож байна ...

БСШУ-ны сайд Л.Гантөмөр салбарын байгууллагын удирдлагуудын хамт 6 аймагт ажиллалаа./Баянхонгор аймгийн Номгон сургууль/

БСШУ-ны сайд Л.Гантөмөр салбарын байгууллагын удирдлагуудын хамт 6 аймагт ажиллалаа./Баянхонгор аймгийн Номгон сургууль/ ...

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалттай холбоотой өргөдөл хүлээн авах хугацаа

2015 оны 03 дугаар сарын 14-нд зохион байгуулагдсан "Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт"-тай холбоотой өргөдлийг 03 дугаар сарын 25 хүртэл хүлээн авна....

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх хичээл, үйл ажиллагааны туршлага солилцох зөвлөгөөн

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх хичээл, үйл ажиллагааны туршлага солилцох зөвлөгөөн...

ОХУ-ын багш нар сургалт зохион байгуулж байна

ОХУ-ын багш нар сургалт зохион байгуулж байна...

БСШУ-ны дэд сайд Я.Төмөрбаатар БМДИ-ийн ажилтай танилцлаа

БСШУ-ны дэд сайд Я.Төмөрбаатар БМДИ-ийн ажилтай танилцлаа...

Суурь боловсролын сургалтын шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүйн сургалт хэлэлцүүлэг явагдаж байна

Суурь боловсролын сургалтын шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүйн сургалт хэлэлцүүлэг явагдаж байна...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019