Үндсэн сургалт

Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт үргэлжилж байна

2017-01-19 11:47
Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт үргэлжилж байна

2e4

2es5

2es8

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019