Үндсэн сургалт

Онол практикийн бага хурал дөрөвдэхь удаагаа амжилттай зохион байгуулагдлаа

2016-12-14 16:04
Онол практикийн бага хурал дөрөвдэхь удаагаа амжилттай зохион байгуулагдлаа

https://www.youtube.com/watch?v=6Q7by5JRCsY

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019