Үндсэн сургалт

Математикийн багш нар чуулж байна

2015-01-10 13:32
Математикийн багш нар чуулж байна

БМДИ, Монголын Математикийн багш нарын академи  хамтран “ ЕБС-ийн математикийн сургалтын чанарын шинэчлэл чуулган“-ыг  зохион байгуулж байна.

 matematik 1

matematik 2

Чуулганы илтгэл, толилуулгын товьёог ба цагийн хуваарийг танилцуулбал:

 

1.”Боловсролын Монгол загвар” –проф. Ц.Дэмбэрэл, ММБА-н тэргүүн

 

2. “Боловсролын чанарын шинэчлэл” Б.Насанбаяр БСШУЯ-ны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга

 

3. “Багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил, шинэчлэл”  Г.Сүглэгмаа БСШУЯ-ны харьяа БМДИ-ийн захирал

 

4. “Орчин үеийн математик сургалтын шинэчлэлийн зарим асуудал” проф. С.Будням, МУИС, ШУА-н Математикийн хүрээлэн

 

5.”Монголын математик сэтгэлгээний хөгжил” проф.Р.Энхбат, МУИС, ШУА-н Математикийн хүрээлэнгийн захирал

 

6. “Математик сэтгэлгээний үндсэн зарчмууд” проф. Ц.Дашдорж, МУИС, Математикийн академич

 

7. “Математик боловсролын системийн шугаман бус чанар ба тогтвортой математик боловсрол” проф. Ц.Батхүү, МУБИС

 matematik 3

matematik 4

matematik 5

8. “Чадамжид суурилсан сургалтад дидактик нэгжийг томсгох технологийн элементийг хэрэглэх нь” проф. Ц.Нямжав, МУБИС

 

9. “Математикийн сургалтын хүрээ ба түүний агуулга” ММБА-н чуулганд бэлтгэх ажлын хэсэг Ц.Дэмбэрэл

 

10. “Математикийн сургалтын хүрээг олон улсад зөвшөөрсөн байдал”  ММБА-н чуулганд бэлтгэх ажлын хэсэг  Д.Өлзий-Эрдэнэ

 

11.” Суурь боловсролын үнэлгээ” И.Ганбат БСШУЯ, БҮТ

 

12. “Сингапурын ЕБС-н бага ангийн багш нарын математик сургалтын шинэчлэлээс” Д.Энхтулга, БСШУЯ,БМДИ

 

13. “Математикийн хичээлээр сэтгэх чадварыг хөгжүүлэх асуудал” Б.Батаа, Оюуны чадварын IQ төв

 

14. “Математикийн шинэ хүрээ ба миний бүтээлүүд” Ц.Нарантуяа, БСШУЯ, БМДИ

 

15. “Сэтгэн бодохуйн хичээлүүд ба сурагчдын хандлагын дэвшил”  У.Төмөрхүү, Увс аймаг, БСГ

 

16. “ЕБС-ийн багшийн ажлыг ЭЕШ-ээр үнэлэх асуудал” Б.Бямбаханд, Дорнод аймаг, БСГ

 

17. “Боловсролын шинэчлэл дэх математикийн багшийн үүрэг”  Д.Алтантөгс, Математик сэтгүүл

 

18.”Оюуны хөгжил-IQ хичээлээр хүүхэд бүрийг хөгжүүлж буй туршлага” Ж.Алтангэрэл, Хөвсгөл аймаг, Эрдмийн далай цогцолбор сургууль

 

19. ММБА-с явуулсан санал асуулгын дүн

 

20.Хэлэлцүүлэг

 

Чуулган Багшийн хөгжлийн ордны 202 тоотд зохион байгуулагдаж байна.

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019