Үндсэн сургалт

"СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧИЛСЭН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН АРГА ЗҮЙ"-СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2015-01-06 08:30
"СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧИЛСЭН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН АРГА ЗҮЙ"-СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

"СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧИЛСЭН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН АРГА ЗҮЙ"-СЭДЭВТ СУРГАЛТ  ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

Сургалт энэ сарын 6-наас 10-ны хооронд нийт 4 хоног үргэлжлэх бөгөөд МУБИС-ын Багшийн сургууль дээр явагдана.

 

 

Багц

Кабинетийн дугаар

1

Англи, орос хэл

101

2

Монгол хэл, бичиг, уран зохиол

103

3

Биеийн тамир, мэдээлэл зүй

106

4

Урлаг /хөгжим, дүрслэх урлаг/

107

5

Байгалийн ухаан

110

6

Дизайн технологи

201

7

Нийгмийн ухаан

202

8

Математик

211

9

Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа

212

10

Ажлын хэсэг

213

 

 

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019