Үндсэн сургалт

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГА, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ЭХНИЙ ЖИЛДЭЭ АЖИЛЛАЖ БУЙ БАГШ, УДИРДАХ БОЛОН БУСАД АЖИЛТНЫ МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДСЭН СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ

2019-02-11 13:53

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019