Үндсэн сургалт

5 дугаар сарын 7 нд эхлэх мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд

2018-05-04 15:23

Судлагдахууны нэр

Байршил

Бага боловсрол

Баянгол дүүргийн "Ганзам" 20-р сургууль дээр 09:00 цагт эхэлнэ

Хөгжим

Математик

Багшийн хөгжлийн ордны 202 тоотод 09:00 цагт эхэлнэ

Мэдээллийн технологи

Физик

Хими

Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн лицей сургууль дээр 09:00 цагт эхэлнэ

Захирал

Багшийн хөгжлийн ордны 402, 405  тоотод 09:00 цагт эхэлнэ

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019