ЛАВЛАГАА АВАХ

БАГШЛАХ ЭРХ БОЛОН ЭХНИЙ НЭГ ЖИЛ АЖИЛЛАХ ЭРХИЙН ЦАХИМ ЛАВЛАГААГ ДООРХ ХОЛБООСООР ОРЖ ХАРНА УУ.

Багшлах эрх

2014 оны 11-р сарын 08-ны "Багшаар ажиллах эрх олгох" шалгалтын тестийн дүн

2014-11-08 09:50
2014 оны 11-р сарын 08-ны "Багшаар ажиллах эрх олгох" шалгалтын тестийн дүн

2014 оны 11-р сарын 08-ны "Багшаар ажиллах эрх олгох" шалгалтын тестийн дүн

СӨБ-ын 1-р ээлжийн дүн

ЕБС-ийн 1-р ээлжийн дүн

СӨБ-ын 2-р ээлжийн дүн

ЕБС-ийн 2-р ээлжийн дүн

ЕБС-ийн 3-р ээлжийн дүн 

СӨБ-ын 4-р ээлжийн дүн

ЕБС-ийн 4-р ээлжийн дүн

ЕБС-ийн 5-р ээлжийн дүн

СӨБ-ын 5-р ээлжийн дүн

ЕБС-ийн 6-р ээлжийн дүн

СӨБ-ийн 6-р ээлжийн дүн

Тест ба эсээ бичлэгийн дүнгийн нийлбэр 70 ба түүнээс дээш оноотой тохиолдолд тэнцэнэ. Эсээ бичлэгийн дүн 5 хоногийн дотор гарна.

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019