ЛАВЛАГАА АВАХ

БАГШЛАХ ЭРХ БОЛОН ЭХНИЙ НЭГ ЖИЛ АЖИЛЛАХ ЭРХИЙН ЦАХИМ ЛАВЛАГААГ ДООРХ ХОЛБООСООР ОРЖ ХАРНА УУ.

Багшлах эрх

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад бүртгүүлэх заавар

2014-07-31 08:39
Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад бүртгүүлэх заавар

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, Ерөнхий боловсролын сургуульд эхний нэг жил багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад бүртгүүлэх зааврыг доорхи холбоосоор татаж авна уу.

шалгалтад бүртгүүлэх заавар

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019