Багшлах эрх

Багшлах эрх олгох, сунгах, нөхөн олгох, хасах үйл ажиллагааг зохион байгуулах удирдамж

2018-04-12 16:47

Багшлах эрх олгох, сунгах, нөхөн олгох, хасах үйл ажиллагааг зохион байгуулах удирдамжтай танилцана уу  http://itpd.mn/u/A_22 Bashlakh erkh olgokh, sungakh, nukhun olgokh, khasakh_udirdamj_1.pdf

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2018