ЛАВЛАГАА АВАХ

БАГШЛАХ ЭРХ БОЛОН ЭХНИЙ НЭГ ЖИЛ АЖИЛЛАХ ЭРХИЙН ЦАХИМ ЛАВЛАГААГ ДООРХ ХОЛБООСООР ОРЖ ХАРНА УУ.

Багшлах эрх

2013 – 2014 оны хичээлийн жилд багшлах эрх олгох, сунгах, хасах, нөхөн олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах удирдамж

2014-04-14 00:02
2013 – 2014 оны хичээлийн жилд багшлах эрх олгох, сунгах, хасах, нөхөн олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулах удирдамж

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 180 дугаар тогтоолоор батлагдсан Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн дүрмийн 2.2.17-д заасны дагуу багшлах эрх олгох үйл ажиллагааг БМДИ зохион байгуулах үүрэг хүлээж байгаа билээ.

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/305 дугаар тушаалаар батлагдсан “Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам”, БШУ -ын сайдын 2014 оны А/52 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангах үйл ажиллагааг энэхүү удирдамжаар зохион байгуулна.

bagshlah_erkh_olgoh_ua_udirdamj

4_ЕБС-ийн_багшид_багшлах_эрх_олгуулах_хүсэлт

5_СӨБ-ийн_багшид_багшлах_эрх_олгуулах_хүсэлт

6_Багшлах_эрх_олгох_сэргээх_ажил_байдлын_тодорхойлолт

8_Багшлах_эрх_сунгуулах_хүсэлт

burtgeliin_husnegtiin_zagvar

8_Багшлах_эрх_сэргээлэх_хүсэлт

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019