Багш солилцооны хөтөлбөр

“Багш солилцоо хөтөлбөр”-ийн хүрээнд БНСУ-аас 15 багш хүрэлцэн ирлээ

2017-08-24 15:14
Монгол –Солонгос багш солилцооны хөтөлбөр 6 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжиж байна. Энэ удаа БНСУ-аас 15 багш манай улсад 3 сарын хугацаатайгаар монгол хүүхдүүдэд хичээл заан харилцан туршлага судлахаар хүрэлцэн ирээд байна. Багш нарын дөрөв нь Улаанбаатар хотын сургуулиудад хуваарилагдан ажиллах бол бусад нь Төв, Дархан-Уул, Орхон аймгуудад ажиллах юм.

Монгол –Солонгос багш солилцооны хөтөлбөр 6 дахь жилдээ амжилттай хэрэгжиж байна. Энэ удаа БНСУ-аас  15 багш манай улсад 3 сарын хугацаатайгаар монгол хүүхдүүдэд хичээл заах, харилцан туршлага судлахаар хүрэлцэн ирээд байна. Багш нарын дөрөв нь Улаанбаатар хотын сургуулиудад хуваарилагдан ажиллах бол бусад нь Төв, Дархан-Уул, Орхон аймгуудад ажиллах юм.

kor1Энэ удаагийн”Багш солилцооны хөтөлбөр” 8-р сарын 25-ны өдөр албан ёсоор нээлтээ хийх бөгөөд багш нар одоогоор дасан зохицох сургалт болон монгол хэлний хичээлд хамрагдаж байна.

kor2БНСУ-аас хүрэлцэн ирсэн багш нарын мэргэжил болон ажиллах сургуулийн хуваарийг дараах хүснэгтээс харж болно.

No.

Нэр

Сургууль

Мэргэжил

Хүлээж авах сургууль

1

JU SANG RAE

Jingyo ахлах сургууь

Тусгай боловсрол (Secondary)

Улаанбаатар хот, 63-р тусгай сургууль

2

KIM SUNGKI

Yongin Kangnam School

Тусгай боловсрол (Elementary)

3

KIM HONGSEOK

Sunrin Internet ахлах сургууь

Байгалийн ухаан

Улаанбаатар хот, 45-р сургууль

4

CHOI SEON HEE

Daegu Seoboo Technical ахлах сургууь

Электроник

5

JANG BYEONGJUN

Inhang ахлах сургууь

Солонгос хэл

Төв аймаг, 4-р сургууль

6

JOO MIN SIK

Daegu Technical ахлах сургууь

Механик, металлург

Төв аймаг, Хүмүүн цогцолбор сургууль

7

SUH JUNGCHUL

Gimhae Sinan бага сургууь

Бага боловсрол

8

LEE JAESANG

Kyungbook ахлах сургууь

Математик

Дархан-Уул аймаг, 15-р сургууль

9

PARK KANGBOO

Hyeongyeongbuk бага сургууь.

Бага боловсрол

10

JIN DOOSEONG

Namwonwangchi бага сургууь

Бага боловсрол

Дархан-Уул аймаг, Од ЦС

11

LEE MINBUM

Kwangju Daesung бага сургууь

Бага боловсрол

12

NA MYUNG HEUN

Sunjung ахлах сургууь

Биеийн тамир

Орхон аймгийн Орхон ЦС

13

KIM MINSEONG

Jang-An ахлах сургууь

Хөгжим

14

KANG KYOUNGHO

Geumdang бага сургууь

Бага боловсрол

Орхон аймгийн Эрдэм сургууль

15

LEE BYEONGMOON

Hongju бага сургууь

Бага боловсрол

Мөн эдгээр багш нарын зөвлөх багшаар 2017 онд Монгол улсаас уг хөтөлбөрт хамрагдан БНСУ-д туршлага судласан багш нар ажиллах болно. 

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019