БАГШИЙН ХӨГЖИЛ

Нийт: 117. 101-110 харуулав

2014 оны 11-р сарын 08-ны "Багшаар ажиллах эрх олгох" шалгалтын нэгдсэн дүн

2014 оны 11-р сарын 08-ны "Багшаар ажиллах эрх олгох" шалгалтын нэгдсэн дүн...

2014 оны 11-р сарын 08-ны "Багшаар ажиллах эрх олгох" шалгалтын тестийн дүн

2014 оны 11-р сарын 08-ны "Багшаар ажиллах эрх олгох" шалгалтын тестийн дүн...

ТОО ТООЛЛЫН СУУРЬ БҮТЭЦ

Нийтлэлч: С. Эрхэмбаяр. БМДИ-ийн математикийн зөвлөх багш. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ийм арван тэмдгээр цөөн ба олон аль ч тоо ширхэгтэй зүйлийн тоог нэг утгаар ойлгомжтой тэмдэглэн бичих аргыг хүн төрөлхтөн олон үеийн хувьсал, хөгжлийн явцдаа олж тогтоожээ....

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт зохион байгуулах тухай

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт зохион байгуулах тухай...

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын бүртгэл явагдаж байна.

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын бүртгэл 10 дугаар сарын 25-ныг дуустал явагдана....

2014 онд үндсэн сургалтад хамрагдаж "Багшлах эрх" авч буй багш нарын нэрс

2014 онд үндсэн сургалтад хамрагдсан багш нарт "Багшлах эрх олгох тухай" захиралын тушаалыг татаж авч үзнэ үү. ...

2014 онд үндсэн сургалтад хамрагдаж "Багшлах эрх" авч буй багш нарын нэрс

2014 онд үндсэн сургалтад хамрагдсан багш нарт "Багшлах эрх олгох тухай" захиралын тушаалыг татаж авч үзнэ үү. ...

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад бүртгүүлэх заавар

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад бүртгүүлэх заавар ...

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад бүртгүүлэх

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага болон ерөнхий боловсролын сургуульд багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад бүртгүүлэх...

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт зохион байгуулах тухай захирлын тушаал

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалт зохион байгуулах тухай захирлын тушаал...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019