Дүрс бичлэг

Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын зочин багш И.В.Бойко

2017-03-30 10:04

Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын зочин багш И.В.Бойко

https://www.youtube.com/watch?v=Oe4ugAJvl_U

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019