Дүрс бичлэг

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн үйл ажилллагаа

2019-06-06 14:31

БМДИ үндсэн, төрөлжсөн, захиалгат, сонголтод гэсэн 4 төрлийн сургалтыг зохион байгуулдаг. Үндсэн сургалтад жилдээ 7000 гаруй багш, ажилтан хамрагдаж байна

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019