Дүрс бичлэг

No.1 Хөгжлийн бэрхшээл гэж юу вэ? БМДИ-ийн онлайн сургалт Тэгш хамруулан сургах боловсрол

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын яам, Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамтай хамтран 2015 оны 8-р сараас хэрэгжүүлж буй ЖАЙКА –ийн “Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл” нь хөгжлийн хоцрогдол, бэрхшээлтэй хүүхдэд хөгжлийн дэмжлэг үзүүлэх, боловсролын үйлчилгээнд хамруулах, сургуульд нээлттэй хүлээж авах тогтолцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаануудыг явуулж байна . Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг сургуульд хүлээж авах тогтолцоог бий болгох зорилгоор туршилтын 14 сургуультай хамтран, “Ганцаарчилсан сургалтын төлөвлөгөө” боловсруулах, багшлах арга зүйг сайжруулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд тохирох хэрэглэгдэхүүн бүхий орчинг бүрдүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. Туршилтын сургуулиуд дээр хэрэгжүүлсэн хийгдсэн үйл ажиллагаа, сургалтууд дээр үндэслэн, холбогдох багш, мэргэжилтнүүдэд видео хичээлээр дамжуулан тэгш хамруулан сургах боловсролын талаар нэгдсэн ойлголтыг бүрдүүлэх, мэдлэгийг сайжруулах зорилгоор “Тэгш хамруулан сургах боловсрол” нэртэй цуврал онлайн видео хичээлийг дохионы хэлний хөрвүүлэгтэйгээр боловсруулав. Эдгээр хичээлүүдийг үзээд мэдлэгээ бататгах үүднээс өөрийгөө шалгах 3 багц тестийг бэлтгэсэн болно.

 

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 6827
  • Өчигдөр 6253
  • Сүүлийн 7 хоног 38180
  • Энэ сард 136063
  • Нийт 267678

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019