Дүрс бичлэг

Ёс зүйн зөрчил гаргасан багшийн ажиллах эрхийг хасах журамтай

2018-05-31 17:20

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн захирал Д.Сүрэнчимэг багшийн ёс зүй болон ажиллах эрх,

багшлах эрх, БМДИ-ийн үйл ажиллагааны талаар С1 телевизэд ярилцлага өглөө. 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019