Хэвлэлийн мэдээ

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ. БИЕИЙН ТАМИРЫН АРГА ЗҮЙЧИД МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ ОЛГОХ ЖУРАМ

2019-07-01 10:18

 

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН САЙД,  ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ

                                      БИЕИЙН ТАМИРЫН АРГА ЗҮЙЧИД МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ

Г ОЛГОХ ЖУРАМ

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019