Хэвлэлийн мэдээ

Хариуцлагатай ёс зүйтэй байхыг нийт салбарынхандаа уриаллаа

2019-05-30 16:52

 

Хариуцлагатай ёс зүйтэй байхыг нийт салбарынхандаа уриаллаа

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019