Хэвлэлийн мэдээ

Хүүхдүүдийг чөлөөтөй байлгах нь миний арга барил

2014-05-06 09:06
2013 оны улсын “Оны тэргүүний багш” шалгаруулах ажил эхлээд байна. Энэ ажлын хүрээнд “Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт” “Боловсролын их сургууль”-иас бүрдсэн ажлын хэсэг Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд ажиллаад ирлээ. /2014.01.21/

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019