Хэвлэлийн мэдээ

МОНГОЛЫН БАГШ НАРЫН VII ИХ ХУРЛААС МОНГОЛЫН НИЙТ СУРГАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭГЧДЭД ХАНДАЖ ГАРГАСАН УРИАЛГА

2019-04-15 10:33

доорх линкээр мэдээллийг уншина уу.

https://mecss.gov.mn/news/1518/

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019