Хэвлэлийн мэдээ

МОНГОЛЫН БАГШ НАРЫН VII ИХ ХУРАЛД 22-91 НАСНЫ 800 ТӨЛӨӨЛӨГЧ ОРОЛЦОЖ БАЙНА

2019-04-15 10:04

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019