МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Нийт: 861. 431-440 харуулав

Зөвлөх багш нар зөвлөлдлөө

2016-02-01 09:31

БСШУ-ны сайдын А/506 тоот тушаалаар 2015-2016 оны зөвлөх багш нарыг тодруулсан. Зөвлөх багш шалгаруулах ажлын хэсэг улсын хэмжээнд нийт 83 материал хүлээн авч үүний 50 нь шалгарсан. 2016 оны нэгдүгээр сарын 29-ны өдөр “Зөвлөх багш нарын зөвлөлдөх уулзалт”-ыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгууллаа....

Бага ангийн сурагчдад UBS телевизээр теле хичээл заана

2016-01-26 10:39

Бага ангийн сурагчдад UBS телевизээр теле хичээл заана...

Өнөөдрийн үйл явдал

2016-01-25 09:22

10 дахь жилдээ ажиллаж буй СӨБ-ын багш нарын сургалт Багшийн хөгжлийн ордонд, Хөгжмийн багш нарын сургалт Баянгол дүүргийн 20-дугаар сургууль дээр өнөөдөр буюу нэгдүгээр сарын 25-ны өдрөөс эхэлж 30-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ....

10 дахь жилдээ ажиллаж буй СӨБ-ийн эрхлэгч нар Багануур дүүргийн 132,138-р цэцэрлэгүүдийн нэг өдөртэй танилцлаа

2016-01-22 15:14

10 дахь жилдээ ажиллаж буй СӨБ-ийн эрхлэгч нар Багануур дүүргийн 132,138-р цэцэрлэгүүдийн нэг өдөртэй танилцлаа...

Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах хугацааг сунгах тухай

2016-01-20 17:25

Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах хугацааг сунгах тухай...

Өнөөдрийн үйл явдал

2016-01-19 09:28

Өнөөдрийн үйл явдал...

Өнөөдрийн үйл явдал

2016-01-18 08:52

Өнөөдрийн үйл явдал...

Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах тухай зарлал

2016-01-12 19:02

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт нь Сургуулийн өмнөх болон бага дунд боловсролын сургалтын байгууллагад 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдсан багш нараас мэргэжлийн шалгалтыг авдаг билээ. Тус үйл ажиллагааны хүрээнд мэргэжлийн шалгалтын даалгавар боловсруулах, даалгаврын сан бүрдүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа ту...

Хүүхдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын төлөө ажилладаг цэцэрлэг сургуулийн эмч нар

2016-01-12 13:46

СӨБ, ЕБС-д эхний жилдээ болон 5,10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтууд эхэллээ. Өнөөдөр буюу 1 дүгээр сарын 13-ны өдөр Багшийн хөгжлийн ордонд сургууль, цэцэрлэгт таван болон арав дахь жилдээ ажиллаж буй эмч нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт эхэллээ. Сургалтад хот хөдөөгийн 50 эмч хамрагдаж байна. Сургалтын танхимын хэлбэрээр явагдах бөгөөд дадлага ажил, ...

Мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдах зөвлөмж

2016-01-12 09:44

Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Сайдын 2013 оны А-287 тоот тушаалаар батлагдсан “Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам”-ын дагуу Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт нь эхний болон тав, арав дахь жилдээ ажиллаж буй ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсрол, албан бус боловсрол/насан туршийн боловсролын төвийн б...

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 1814
  • Өчигдөр 4988
  • Сүүлийн 7 хоног 1814
  • Энэ сард 149328
  • Нийт 280943

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019