МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Нийт: 440. 31-40 харуулав

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн үйл ажилллагаа

БМДИ үндсэн, төрөлжсөн, захиалгат, сонголтод гэсэн 4 төрлийн сургалтыг зохион байгуулдаг. Үндсэн сургалтад жилдээ 7000 гаруй багш, ажилтан хамрагдаж байна...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019