Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс улирал бүр эрхлэн гаргадаг “Багшийн хөгжил” сэтгүүлийн 2019 оны анхны дугаарт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, нийтлэл болон багшийн хөгжлийг дэмжсэн арга зүй, туршлагыг хүлээн авна. 

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт нь “Багшийн хөгжил” сэтгүүлийг 2013 оноос эрхлэн гаргаж эхэлсэн бөгөөд энэ жил агуулга, өнгө төрхөө шинэчлэн та бүхний гарт хүргэх гэж байна.

Багшийн хөгжил сэтгүүл  нь багшийн ажил, мэргэжлийн хөгжилд хэрэгцээтэй мэдээ, мэдээллийг түгээх, багш, ажилтан, мэргэжилтэн, арга зүйчдийн шинэлэг арга зүй, сайн туршлага, шинэ санааг хуваалцах, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, нийтлэлийг хэвлүүлэх зэргээр багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн онол, арга зүйн мэдээллээр хангах зорилготой.

Та сэтгүүлд өөрийн өгүүлэл, нийтлэл болон арга зүй, туршлагаа хэвлүүлснээр багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийг дэмжихэд өөрийн хувь нэмрээ оруулахын зэрэгцээ өөрийн бүтээлээ үндэсний хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх боломжтой.

Тус сэтгүүл нь боловсролын чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийдэг эрдэмтэн, судлаач, багш, мэргэжилтэн, оюутан зэрэг хэн бүхэнд нээлттэй юм.

Сэтгүүлд ирүүлэх материалд тавих шаардлагыг энд дарж татаж авна уу.

Өгүүлэл, нийтлэл болон арга зүйн туршлага хүлээн авах хугацаа:

Сэтгүүлийн тавих шаардлагад нийцсэн өгүүлэл, нийтлэл болон арга зүй, туршлагыг  2019 оны  03 дугаар сарын 15-ы өдрийг хүртэл bagshiinhugjil@itpd.mn хаягаар хүлээн авна.

Та сэтгүүлд материалаа ирүүлэхдээ доорх хүснэгтэд товч мэдээллээ бүрэн бичиж илгээнэ үү.

Ирүүлсэн өгүүлэл, нийтлэл болон арга зүй, туршлагыг сэтгүүлийн редакц хянан, шаардлага хангасан бүтээлийг хэвлэнэ. Өгүүлэл, нийтлэл, арга зүй, туршлагад тавих шаардлага болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг bagshiinhugjil@itpd.mn хаяг, 70140054 утсаар лавлана уу.

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 6090
  • Өчигдөр 6253
  • Сүүлийн 7 хоног 37443
  • Энэ сард 135326
  • Нийт 266941

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019