Зургийн цомог

2016 оны 03 дугаар сард зохион байгуулагдах багшаар ажиллах эрхийн шалгалтын бүртгэл эхэллээ.

2016-02-04 12:01
2016 оны 03 дугаар сард зохион байгуулагдах багшаар ажиллах эрхийн шалгалтын бүртгэл эхэллээ.

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны А/305 дугаар тушаалаар батлагдсан “Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсгийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд сургуулийн өмнөх болон бага дунд боловсролын сургалтын байгууллагад багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтыг 2016 оны 03 сард зохион байгуулахаар боллоо.

Шалгалтын бүртгэл 2016 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 02 дугаар сарын 29-ний өдрийг дуустал Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн бүртгэлийн цахим хуудас shalgalt.itpd.mn хаягаар онлайнаар явагдана.

 

Шалгалтад дараах иргэд хамрагдана. Үүнд:

  • Ерөнхий боловсролын сургууль болон цэцэрлэгт багшаар ажиллах хүсэлтэй их дээд сургуулийг багш мэргэжлээр төгсөөд анх удаа багшаар ажиллах хүсэлт гаргаж буй иргэд

  • Гурваас дээш жил багшаар ажиллаагүйн улмаас багшлах эрх нь цуцлагдсан иргэд хамрагдана.

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтыг хэн зохион байгуулах вэ?

Шалгалтыг хаана өгөх вэ?

  • Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтыг Улаанбаатар хотын 8 дүүрэг /Бага хангай дүүргээс бусад /, 21 аймгийн төвд зохион байгуулдаг учир та оршин суугаа газрын харьяалал харгалзахгүйгээр өөрт ойр байх шалгалтын төвийг сонгон бүртгүүлж шалгалтадаа оролцох боломжтой. 

Шалгалтын хураамжийг ямар банкинд, ямар дансанд тушаах вэ?

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын хураамж болох 35000 төгрөгийг төрийн сангийн 900015010 дугаарт дансанд аль ч банкны салбараас тушааж болно.

Хүлээн авагч: Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт

Гүйлгээний утга: Шалгалтад оролцох хүний нэр, регистрийн дугаар

 

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад бүртгүүлэхэд шаардагдах баримтууд:

  1. Цээж зураг файлаар

  2. Багш мэргэжлийн бакалаврын дипломын нүүр, хавсралт зурган файлаар

  3. Шалгалтын хураамж төлсөн баримт зурган файлаар

  С

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019