Зургийн цомог

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын бүртгэл засах заавар

2015-03-10 12:21
Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтын бүртгэл засах заавар

Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтад бүртгүүлсэн ба бүртгэл дутуу эсвэл буруу оруулсан хүмүүс ЭНД ДАРЖ мэдээлэл засах заавар үзнэ үү.

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019