Зургийн цомог

Сонголтот сургалтад хамрагдсан багш нар сургалтаа амжилттай дүүргэж байна

2019-05-22 11:07

БМДИ-ээс энэ хичээлийн жилд зохион байгуулсан сонголтот сургалтад хамрагдсан багш нар эхнээсээ сургалтаа амжилттай дүүргэж батламжаа гардан авч байна.

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019