Зургийн цомог

5 ДАХЬ ЖИЛДЭЭ АЖИЛЛАЖ БУЙ ФИЗИКИЙН БАГШ НАРЫН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮНДСЭН СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

2019-03-07 18:06

5 дахь жилдээ ажиллаж буй физикийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт 2019 оны 03 сарын 04-08 хооронд эхний ээлж дараагийн ээлж 2019 оны 03 сарын 11-15 хооронд явагдана.

 

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019