Үйл явдлын мэдээ

Нийт: 162. 71-80 харуулав

10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа СӨБ,Монгол хэл уран зохиол, Биеийн тамир, Математикийн багш нарын сургалт Завхан аймагт гуравдугаар сарын 31-нд эхэлнэ. Сургалтад баруун бүсийн буюу Баян-өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд, Хөвсгөл аймгийн багш нар хамрагдана.

10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа СӨБ,Монгол хэл уран зохиол, Биеийн тамир, Математикийн багш нарын сургалт Завхан аймагт гуравдугаар сарын 31-нд эхэлнэ. Сургалтад баруун бүсийн буюу Баян-өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд, Хөвсгөл аймгийн багш нар хамрагдана. ...

Нийслэлийн 9 дүүргийн бага ангийн багш нарын сургалт 3 дугаар сарын 31-ны өдөр Багшийн хөгжлийн ордны 202 тоотод нээлтээ хийнэ. Мөн Завхан, Хөвсгөл аймгийн бага ангийн багш нарын сургалт Завхан аймагт 3 дугаар сарын 31-ны өдөр эхэлнэ.

Нийслэлийн 9 дүүргийн бага ангийн багш нарын сургалт 3 дугаар сарын 31-ны өдөр Багшийн хөгжлийн ордны 202 тоотод нээлтээ хийнэ. Мөн Завхан, Хөвсгөл аймгийн бага ангийн багш нарын сургалт Завхан аймагт 3 дугаар сарын 31-ны өдөр эхэлнэ. ...

ЕБС-д 10 дахь жилдээ ажиллаж буй физик, хими,биологи,газарзүйн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт гуравдугаар сарын 30-ны өдөр Багшийн хөгжлийн ордны 202 тоотод эхэлнэ. Сургалтад нийслэл болон 21 аймгийн багш нар хамрагдана.

ЕБС-д 10 дахь жилдээ ажиллаж буй физик, хими,биологи,газарзүйн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт гуравдугаар сарын 30-ны өдөр Багшийн хөгжлийн ордны 202 тоотод эхэлнэ. Сургалтад нийслэл болон 21 аймгийн багш нар хамрагдана....

ЕБС-д 5 болон 10 лахь жилдээ ажиллаж байгаа Орос хэлний багш нарын сургалт 3-дугаар сарын 24-ны өдөр Багшийн хөгжлийн ордонд эхэлнэ.

ЕБС-д 5 болон 10 лахь жилдээ ажиллаж байгаа Орос хэлний багш нарын сургалт 3-дугаар сарын 24-ны өдөр Багшийн хөгжлийн ордонд эхэлнэ. ...

ЕБС-д тав дахь жилдээ ажиллаж байгаа Математикийн багш нарын сургалт нийслэлийн Баянгол дүүргийн 20-р сургууль дээр үргэлжилж байна. Сургалт 3-дугаар сарын 24-ны өдөр Багшийн хөгжлийн ордонд онлайн хэлбэрээр явагдаж 3.25-ны өдөр өндөрлөнө.

ЕБС-д тав дахь жилдээ ажиллаж байгаа Математикийн багш нарын сургалт нийслэлийн Баянгол дүүргийн 20-р сургууль дээр үргэлжилж байна. Сургалт 3-дугаар сарын 24-ны өдөр Багшийн хөгжлийн ордонд онлайн хэлбэрээр явагдаж 3.25-ны өдөр өндөрлөнө. ...

ЕБС-д 5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа Математикийн багш нарын сургалт эхэллээ.

ЕБС-д 5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа Математикийн багш нарын сургалт эхэллээ....

ЕБС-д 5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа Хөгжмийн багш нарын үндсэн сургалт 3/20-ны өдөр Монгени сургууль дээр эхэлнэ.

ЕБС-д 5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа Хөгжмийн багш нарын үндсэн сургалт 3/20-ны өдөр Монгени сургууль дээр эхэлнэ. ...

ЕБС-д 5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа Зураг, технологи, түүх, нийгмийн багш нарын сургалт 3/19-ны өдөр эхэллээ. Сургалтын 2 дахь өдрөөс Зураг, технологийн багш нар Сүхбаатар дүүргийн 4-р сургууль дээр, харин Түүх, нийгмийн багш нар Шинэ Эрин лаборатори сургууль д

ЕБС-д 5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа Зураг, технологи, Түүх, нийгмийн багш нарын сургалт 3/19-ны өдөр эхэллээ. Сургалтын 2 дахь өдрөөс Зураг, технологийн багш нар Сүхбаатар дүүргийн 4-р сургууль дээр, харин Түүх, нийгмийн багш нар Шинэ Эрин лаборатори сургууль дээр сургалтаа үргэлжлүүлнэ. ...

Нийслэл, Архангай, Булган, Баянхонгор, Говьсүмбэр, Орхон, Дархан-Уул, Дорноговь, Дундговь, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий, Дорнод аймгуудын 5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа Монгол хэл Уран зохиолын багш нарын үндсэн сургалт 3/17-нд 202 тоото

Нийслэл, Архангай, Булган, Баянхонгор, Говьсүмбэр, Орхон, Дархан-Уул, Дорноговь, Дундговь, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Хэнтий, Дорнод аймгуудын 5 дахь жилдээ ажиллаж байгаа Монгол хэл Уран зохиолын багш нарын үндсэн сургалт 3/17-нд 202 тоотод нээлтээ хийнэ. ...

Бага боловсролын багш нарын 5 жилийн үндсэн сургалт Хөвсгөл аймагт эхэллээ. Нийт оролцох ёстой, нэрс нь бүртгэгдсэн 30 багшаас 29 багш тус сургалтад хамрагдаж байна. Сургалт 3-р сарын 13наас 18ны хооронд үргэлжилнэ.

Бага боловсролын багш нарын 5 жилийн үндсэн сургалт Хөвсгөл аймагт эхэллээ. Нийт оролцох ёстой, нэрс нь бүртгэгдсэн 30 багшаас 29 багш тус сургалтад хамрагдаж байна. Сургалт 3-р сарын 13наас 18ны хооронд үргэлжилнэ. ...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019