Үйл явдлын мэдээ

Нийт: 162. 61-70 харуулав

10 дахь жилдээ ажиллаж буй мэдээлэл зүйн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт 4-р сарын 14-19-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж байна. Сургалтад нийслэл болон Архангай, Булган,Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь,

10 дахь жилдээ ажиллаж буй мэдээлэл зүйн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт 4-р сарын 14-19-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж байна. Сургалтад нийслэл болон Архангай, Булган,Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь, Орхон, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Төв, Ховд аймгийн багш нар хамрагдаж байна. ...

Монгол хэл, уран зохиол, биеийн тамир,математикийн 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт 4-р сарын 14-19-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж байна. Сургалтад нийслэл, Архангай, Булган,Баянхонгор,Говьсүмбэр,

Монгол хэл, уран зохиол, биеийн тамир,математикийн 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт 4-р сарын 14-19-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж байна. Сургалтад нийслэл, Архангай, Булган,Баянхонгор,Говьсүмбэр, Дархан-Уул,Дорноговь, Дундговь, Орхон, Өвөрхангай, Өмнөговь,Сэлэнгэ, Төв, Сүхбаатар, Хэнтий, Дорнод аймгийн багш нар хамрагдаж байна. ...

Түүх нийгмийн ухаан болон Зураг, технологийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт 4-р сарын 13-18-ны хооронд зохион байгуулагдана. Сургалтад нийслэл, Архангай,Булган, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь, Дорнод,Дундговь, Орхон, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүх

Түүх нийгмийн ухаан болон Зураг, технологийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт 4-р сарын 13-18-ны хооронд зохион байгуулагдана. Сургалтад нийслэл, Архангай, Булган, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь, Дорнод, Дундговь, Орхон, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Хөвсгөл, Хэнтий аймгийн 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багш нар хамрагдана....

Архангай, Булган, Дархан-Уул, Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь,Орхон, Өмнөговь, Сэлэнгэ аймгийн ЕБС болон СӨББ-д 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа бага боловсролын багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт 4-р сарын 13-18-ны хооронд Улаанбаатар хотноо зохион б

Архангай ,Булган, Дархан-Уул, Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь,Орхон, Өмнөговь, Сэлэнгэ аймгийн ЕБС болон СӨББ-д 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа бага боловсролын багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт 4-р сарын 13-18-ны хооронд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдана....

“БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ-СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР БОЛОН СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ШИНЭЧИЛСЭН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ ” СУРГАЛТ СЕМИНАР IV САРЫН 8-10-НЫ ХООРОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА. СУРГАЛТАД АЙМ

“БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ-СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР БОЛОН СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ШИНЭЧИЛСЭН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ ” СУРГАЛТ СЕМИНАР IV САРЫН 8-10-НЫ ХООРОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА. СУРГАЛТАД АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА НАР БОЛОН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД ХАМРАГДАНА. ...

Баянхонгор, Говь-Алтай,Өвөрхангай аймгийн ЕБС-д 10 дахь жилдээ ажиллаж бага ангийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт өнөөдөр буюу 4-р сарын 07-ны өдөр Өвөрхангай аймагт эхэллээ. Цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалан сургалт нэг хоногоор хойшилж эх

Баянхонгор, Говь-Алтай,Өвөрхангай аймгийн ЕБС-д 10 дахь жилдээ ажиллаж бага ангийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт өнөөдөр буюу 4-р сарын 07-ны өдөр Өвөрхангай аймагт эхэллээ. Цаг агаарын нөхцөл байдлаас шалтгаалан сургалт нэг хоногоор хойшилж эхэлсэн ч ирц сайн байгаа талаар БМДИ-ийн арга зүйчид мэдээлж байна. ...

Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгийн ЕБС, болон СӨББ-д 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа бага ангийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт энэ сарын 6-наас 11-ний хооронд Хэнтий аймагт зохион байгуулагдана.

Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгийн ЕБС, болон СӨББ-д 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа бага ангийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт энэ сарын 6-наас 11-ний хооронд Хэнтий аймагт зохион байгуулагдана. ...

Төв аймгийн Бүрэн сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн технологийн багш Г.Багаагийн 36 жилийн хөдөлмөрийн тайлан үзэсгэлэн маргааш буюу дөрөвдүгээр сарын нэгэнд Багшийн хөгжлийн ордны 202 тоотод зохион байгуулагдана.

Төв аймгийн Бүрэн сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн технологийн багш Г.Багаагийн 36 жилийн хөдөлмөрийн тайлан үзэсгэлэн маргааш буюу дөрөвдүгээр сарын нэгэнд Багшийн хөгжлийн ордны 202 тоотод зохион байгуулагдана....

Нийслэл, Дархан-Уул, Орхон, Говьсүмбэр, Дорноговь, Сэлэнгэ, Төв аймгийн 5 дахь жилдээ ажиллаж буй англи хэлний багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хугацаа хойшлогдож, 2015 оны 04-р сарын 02-нд Багш хөгжлийн ордны 202 тоотод 09:00 цагт эхлэх болсныг

Нийслэл, Дархан-Уул, Орхон, Говьсүмбэр, Дорноговь, Сэлэнгэ, Төв аймгийн 5 дахь жилдээ ажиллаж буй англи хэлний багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хугацаа хойшлогдож, 2015 оны 04-р сарын 02-нд Багш хөгжлийн ордны 202 тоотод 09:00 цагт эхлэх болсныг мэдэгдье. ХЭЛ НИЙГЭМ, ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ СУРГАЛТЫН АЛБА...

ЕБС,СӨББ-д арав дахь жилдээ ажиллаж буй багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын талаар албан бичгийг тус сайтын "Хууль, эрхзүй"-"Албан бичиг, бусад" цэснээс харна уу

ЕБС,СӨББ-д арав дахь жилдээ ажиллаж буй багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын талаар албан бичгийг тус сайтын "Хууль, эрхзүй"-"Албан бичиг, бусад" цэснээс харна уу...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019