Үйл явдлын мэдээ

Нийт: 157. 51-60 харуулав

4-р сарын 29-ны өдөр 12:00 цагт МҮОНРадиогоор "Бага боловсролын шинэчлэл" сэдэвт хэлэлцүүлэг явагдана. Хэлэлцүүлэгт БМДИ-ийн СӨБ,Бага боловсролын сургалтын албаны дарга Н.Мөнхбаяр оролцоно.

4-р сарын 29-ны өдөр 12:00 цагт МҮОНРадиогоор "Бага боловсролын шинэчлэл" сэдэвт хэлэлцүүлэг явагдана. Хэлэлцүүлэгт БМДИ-ийн СӨБ,Бага боловсролын сургалтын албаны дарга Н.Мөнхбаяр оролцоно. ...

Эхний жилийн үндсэн сургалтад хамрагдах багш нарын онлайн бүртгэл өнөөдөр буюу 4-р сарын 28-нд хаагдана. burtgel1.itpd.mn линкээр амжиж бүртгүүлээрэй.

Эхний жилийн үндсэн сургалтад хамрагдах багш нарын онлайн бүртгэл өнөөдөр буюу 4-р сарын 28-нд хаагдана. burtgel1.itpd.mn линкээр амжиж бүртгүүлээрэй. ...

ЕБС-д 10 дахь жилдээ ажиллаж буй бага ангийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт Баян-Өлгий аймагт зохион байгуулагдаж байна.

ЕБС-д 10 дахь жилдээ ажиллаж буй бага ангийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт Баян-Өлгий аймагт зохион байгуулагдаж байна. ...

ЕБС-д 10 дахь ажиллаж буй мэдээлэл зүйн багш нарын сургалт нийслэлийн 47-р сургууль дээр амжилттай үргэлжилж байна.

ЕБС-д 10 дахь ажиллаж буй мэдээлэл зүйн багш нарын сургалт нийслэлийн 47-р сургууль дээр амжилттай үргэлжилж байна....

ЕБС-д 1 ба 5 дахь жилдээ ажиллаж буй захирлуудын сургалт эхэллээ. /405 тоот/

ЕБС-д 1 ба 5 дахь жилдээ ажиллаж буй захирлуудын сургалт эхэллээ. /405 тоот/ ...

10 дахь жилдээ ажиллаж буй мэдээлэл зүйн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт 4-р сарын 14-19-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж байна. Сургалтад нийслэл болон Архангай, Булган,Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь,

10 дахь жилдээ ажиллаж буй мэдээлэл зүйн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт 4-р сарын 14-19-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж байна. Сургалтад нийслэл болон Архангай, Булган,Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь, Орхон, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Төв, Ховд аймгийн багш нар хамрагдаж байна. ...

Монгол хэл, уран зохиол, биеийн тамир,математикийн 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт 4-р сарын 14-19-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж байна. Сургалтад нийслэл, Архангай, Булган,Баянхонгор,Говьсүмбэр,

Монгол хэл, уран зохиол, биеийн тамир,математикийн 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт 4-р сарын 14-19-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдаж байна. Сургалтад нийслэл, Архангай, Булган,Баянхонгор,Говьсүмбэр, Дархан-Уул,Дорноговь, Дундговь, Орхон, Өвөрхангай, Өмнөговь,Сэлэнгэ, Төв, Сүхбаатар, Хэнтий, Дорнод аймгийн багш нар хамрагдаж байна. ...

Түүх нийгмийн ухаан болон Зураг, технологийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт 4-р сарын 13-18-ны хооронд зохион байгуулагдана. Сургалтад нийслэл, Архангай,Булган, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь, Дорнод,Дундговь, Орхон, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүх

Түүх нийгмийн ухаан болон Зураг, технологийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт 4-р сарын 13-18-ны хооронд зохион байгуулагдана. Сургалтад нийслэл, Архангай, Булган, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь, Дорнод, Дундговь, Орхон, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Төв, Хөвсгөл, Хэнтий аймгийн 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багш нар хамрагдана....

Архангай, Булган, Дархан-Уул, Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь,Орхон, Өмнөговь, Сэлэнгэ аймгийн ЕБС болон СӨББ-д 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа бага боловсролын багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт 4-р сарын 13-18-ны хооронд Улаанбаатар хотноо зохион б

Архангай ,Булган, Дархан-Уул, Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь,Орхон, Өмнөговь, Сэлэнгэ аймгийн ЕБС болон СӨББ-д 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа бага боловсролын багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалт 4-р сарын 13-18-ны хооронд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдана....

“БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ-СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР БОЛОН СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ШИНЭЧИЛСЭН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ ” СУРГАЛТ СЕМИНАР IV САРЫН 8-10-НЫ ХООРОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА. СУРГАЛТАД АЙМ

“БАГА ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ-СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ЦӨМ ХӨТӨЛБӨР БОЛОН СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ШИНЭЧИЛСЭН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ ” СУРГАЛТ СЕМИНАР IV САРЫН 8-10-НЫ ХООРОНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАНА. СУРГАЛТАД АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН ДАРГА НАР БОЛОН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД ХАМРАГДАНА. ...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2018