Үйл явдлын мэдээ

Нийт: 220. 11-20 харуулав

Төсөл амжилттай хэрэгжлээ

2015-2019 оны хооронд БСШУСЯ, ХНХЯ-аас Японы JICA байгууллагатай хамтран "Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, боловсрол, нийгэм хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах төсөл"-ийг амжилттай хэрэгжүүлж дууссан бөгөөд тус төслийн хүрээнд тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдүүдэд зориулсан олон төрлийн гарын авлага, видео хичээл, зургийн цомог зэргийг боловсруулан хэв...

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019