Үйл явдлын мэдээ

2013-2014 онд 10, 11 дэх жилдээ ажилласан багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарь

2014-09-05 15:18
2013-2014 онд 10, 11 дэх жилдээ ажилласан багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарь

2013-2014 онд 10, 11 дэх жилдээ ажилласан багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарь

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019