Үйл явдлын мэдээ

Бага боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалт 2014 оны 06.25-29 хооронд болж өндөрлөлөө.

2014-06-23 15:55
Бага боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалт 2014 оны 06.25-29 хооронд болж өндөрлөлөө.

Бага боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үндэсний сургагч багш бэлтгэх сургалт 2014 оны 06.25-29 хооронд болж өндөрлөлөө.

Манай портал сайт

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019