Үйл явдлын мэдээ

Онлайн сургалтын хугацааг 2014.06.25-ныг хүртэл сунгалаа. Орон нутгийн багш нарыг хариуцан ажиллаж буй Боловсролын газрын удирдах ажилтан, мэргэжилтнүүд болон ЕБС, СӨБ-ийн эхний жилийн үндсэн сургалтад хамрагдаж үргэлжлүүлэн онлайн сургалтыг авч байгаа нийт ба

2014-06-11 10:57

Онлайн сургалтын хугацааг 2014.06.25-ныг хүртэл сунгалаа. Орон нутгийн багш нарыг хариуцан ажиллаж буй Боловсролын газрын удирдах ажилтан, мэргэжилтнүүд болон ЕБС, СӨБ-ийн эхний жилийн үндсэн сургалтад хамрагдаж үргэлжлүүлэн онлайн сургалтыг авч байгаа нийт багш нар дараах цэс рүү орж Онлайн сургалтын тухай 1/199 албан тооттой танилцана уу.  /Цэс: Хууль эрх зүй - Албан бичиг, бусад/-рүү орох

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

  • Өнөөдөр 416
  • Өчигдөр 6266
  • Сүүлийн 7 хоног 29023
  • Энэ сард 65174
  • Нийт 65174

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019