Үйл явдлын мэдээ

Нээлттэй өдөрлөг өглөөний дасгалаар эхэллээ

2019-09-27 09:38

Энэ өдөрлөгөөр иргэд болон багш нарт БМДИ-ийн зүгээс дараах үйлчилгээг үзүүлнэ.

Иргэд болон багш нарт үзүүлэх үйлчилгээ:

 1. 2020 онд болох мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын цахим бүртгэлийн талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгнө.
 2. Багшлах эрхтэй холбоотой лавлагаа мэдээлэл өгнө.
 3. 2013-2018 онд багшлах эрхийн үнэмлэх нь гарсан, үнэмлэхээ авч амжаагүй иргэдийн үнэмлэхийг олгоно.
 4. Багшийн хөгжлийг дэмжсэн олон төрлийн сургалт, үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл өгнө.

Видео танилцуулга:

 1. БМДИ-ийн видео танилцуулга
 2. “Багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хууль”-ийн видео танилцуулга хийнэ.
 3. Багш нарын 7-р их хурлаас гарсан уриалга, Засгийн газрын тогтоолын хэрэгжилтийг хангах чиглэлээр хийсэн ажлуудын видео танилцуулга хийнэ. Иргэд олон нийт та бүхэн өргөнөөр ирж үйлчлүүлээрэй.

Түгээмэл асуулт хариулт

Багшаар ажиллах эрх нь багшаар ажиллах хүртэл 3 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх ба Багшаар ажиллаж эхэлснээс хойш нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг.

Багшаар ажиллах эрхтэй багш ажиллаж эхэлсэн тэр жилдээ эхний жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдаж, зохих материал бүрдүүлж өгснөөр 5 жилийн хугацаанд хүчинтэй байх "Багшлах эрх"-тэй болно. Үүнийг 5 ба 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багш нарын үндсэн сургалтад хамрагдсанаар сунгуулна..

Багшлах эрхийн үнэмлэхээ хаанаас авах вэ?

Багшаар ажиллах болон багшлах эрхийн үнэмлэхийг орон нутгийн боловсролын газраар дамжуулан олгодог.

ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.ЕБС, цэцэрлэгт 1, 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж байгаа багшлах ба багшаар ажиллах эрхтэй багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтээс зохион байгуулна. Мөн 2, 3, 4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа багш нарт зориулсан үндсэн сургалтыг орон нутгийн боловсролын газраас зохион байгуулна.

Холбоос

Гадаадад суралцах

Хандалт

 • Өнөөдөр 6361
 • Өчигдөр 6253
 • Сүүлийн 7 хоног 37714
 • Энэ сард 135597
 • Нийт 267212

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглахыг хориглоно © 2019